Klachtenregeling Podotherapie Almere

De negen paramedische beroepsverenigingen die bij het Kwaliteitsregister Paramedici betrokken zijn, hebben in 2016 besloten om voor hun leden een klachten- en geschillenregeling op te stellen en deze onder te brengen bij de stichting Kwaliteitsregister Paramedici.
Klachtenloket Paramedici
De klachten- en geschillenregeling Paramedici wordt uitgevoerd door het Klachtenloket Paramedici (KLP). Hiervoor is er een website Klachtenloket Paramedici en een loket waar u, als u niet tevreden bent over de geboden paramedische zorg, terecht kunt met vragen (030-3100929) tussen 09.00 en 12.30 uur / info@klachtenloketparamedici.nl). Daarnaast is een externe klachtenfunctionaris aangesteld en is er een geschillencommissie gevormd. Deze bestaat uit een onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris, een cliëntvertegenwoordiger en een lid beroepsgenoot.