Gecontracteerde pedicures voor diabetes voetzorg

Sinds 2015 zijn de regelingen bij diabetes patiënten m.b.t. de vergoedingen voor pedicurebehandelingen veranderd. Patiënten hebben nu eerst een zorgprofiel nodig om voor vergoeding van een pedicure behandeling in aanmerking te komen. De podotherapeut is bevoegd om voor u te bepalen welk zorgprofiel u heeft. De pedicure moet een contract hebben afgesloten met de podotherapeut als voorwaarde om de behandeling vergoed te krijgen.

U kunt de pedicurelijst hier raadplegen met welke pedicures wij een overeenkomst hebben.